.

jana jano


*1974

Brno

Tel: <+420> 731 616 192

janajan@centrum.cz

www.jana-jano.com

1   2   3   4   5   6   7   8  


Těžištěm tvorby Jany Jano je abstraktní šamotová plastika a olejová malba. Kombinování různých materiálů a technik

je pro ni způsobem komunikace a hry, při níž hledání jde ruku v ruce s objevováním: „Hlína ... má láska. Partner,

jemuž naslouchám rukama. Má práce s ní je z velké části intuitivní. Reaguji na její nálady a snažím se respektovat

její temperament. A ona reaguje na moje nálady a mému temperamentu dává tvar...“