členové o nás aktuálně historie kontakt


Sdružení keramiků Brno, členská organizace Unie výtvarných umělců,

bylo založeno v roce 1990 jako dobrovolné výběrové sdružení

profesionálních výtvarníků-keramiků, kteří ve své práci uplatňují jako

prvotní kritérium tvořivosti. Autorská individuální tvorba umožňuje

uplatnění široké škály tvůrčích postupů od klasického řemesla

až po oblast volné umělecké tvorby.Společným pojítkem členů sdružení je v prvé řadě podpora profesních

zájmů včetně řešení aktuálních sociálně ekonomických otázek. Cílem této

aktivity je zlepšení informovanosti v oboru, presentace výsledků práce

formou domácí i zahraniční výstavní činnosti a vzdělávací (metodická)

činnost na bázi tvůrčích dílen a pracovních seminářů.